Doelstellingen

De stichting heeft als doel: het beschermen van natuur en milieu, specifiek als het gaat om
landbouwgronden in de provincie Noord-Brabant, waaronder begrepen het bevorderen van duurzaamheid en streven naar welzijn in relatie tot het voorgaande. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

✔ exploitanten van landbouwgronden te interesseren voor en zich te verbinden tot exploitatie van gronden op biologische basis;

✔ Proefexploitatiestations en -locaties te (doen) ontwikkelen, welke als voorbeeld
dienen van economische haalbare biologische en duurzame landbouwexploitatie;

✔ het bevorderen en (doen) aanleggen van groenstroken en recreatieterreinen nabij
duurzame landbouwexploitatie, teneinde een natuurlijke en biologisch verantwoorde
ruimte voor welzijn te laten ontstaan;

✔ het initiëren, stimuleren van passende projecten, waaronder het aanvragen van subsidie voor passende projecten;

✔ en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.