Visie

Onze westerse wereld draait voor een groot deel om geld. Dit geldt ook voor de landbouw. De laatste tijd worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat deze economische aanpak op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de aarde en al wat leeft.

Terra Librata staat voor een evenwichtige aarde. Zo’n aarde is haalbaar als we, in plaats van naar geld, kijken naar biodiversiteit en duurzaamheid. Om dit te bereiken, kunnen mensen een bijdrage leveren voor het beschikbaar maken van grond die bestemd is voor duurzame en natuurinclusieve landbouw. Vanaf het moment van aankoop zal deze grond behandeld worden met respect voor alles wat leeft, zodat er weer een gezonde en duurzame toekomst mogelijk is. Dit zal niet slechts voor één mensenleven gebeuren, maar zich over de komende generaties uitstrekken. We kijken naar de lange termijn en alle mogelijkheden die nog op ons pad zullen komen, zonder dat geld de drijvende factor in de beslissingen zal zijn.

Linda van Oosterhout, secretaris van Stichting Van Oosterhout