Proefje om de diversiteit te meten

Proefje om diversiteit te meten

Hieronder kun je lezen hoe we de diversiteit van ons grasland hebben gemeten met behulp van een transectmeting. Er kwam een mooie waarde uit (al hebben we het misschien niet helemaal precies goed uitgevoerd)!

Een manier om in een grasland te bepalen hoeveel diversiteit er is, is de transectmethode. Je bepaalt dan welke planten te ziet op een rechte lijn door het grasland over een vaste afstand. Deze plantensoorten ga je turven. Vervolgens stop je de uitkomst in een formule (zie hieronder) Daaruit rolt dan een getal dat de Yule’s index aangeeft.

Op 6-8-2020 hebben we een meting gedaan op perceel 2542, evenwijdig met de straat op een afstand van ongeveer 4 meter gemeten vanaf de dam (net aan de binnenkant van de omheining), elke 30 cm over een totaal van 30 meter. We hebben gekeken naar de dichtstbijzijnde plant die we konden identificeren. Bij gras is dat vaak wat lastiger als het niet bloeit.

De onderstaande namen hebben we aangehouden. Het is niet erg als je een naam niet weet, dan kun je er zelf één bedenken.

37x     Pluimgras

11x     Wilde braam

11x     Kweekgras

9x        Engels raaigras

5x        Frans raaigras

5x        Boterbloem

5x        Paardenbloem-achtige

4x        Hondsdraf

3x        Paardenbloem

3x        Duizendblad (witte schermbloem)

2x        Kleine klaver

2x        Kropaar

2x        Wollig zorggras

2x        Geel bloempje

Totaal 101 plantjes over 30 meter

Yule’s index:

Y= 1012/ (37×11 + 11×11 + 11×9 + 9×5 + 5×5 + 5×5 + 5×4 + 4×3 + 3×3 + 3×2 + 2×2 + 2×2 + 2×2) = 1012 / (407+121+99+45+25+25+12+9+6+4+4+4) = 1012 / 761= 13,4

Dit is een mooie diversiteit voor een grasland, maar dat komt dus gedeeltelijk omdat we niet alle planten kenden en gingen voor de dichtstbijzijnde die we wel kenden. Daardoor hebben we misschien te weinig gras meegeteld.

Weiland met Indira
Weiland ernaast, waar we de meting hebben gedaan
Engels raaigras (let op de stand van de aar ten opzichte van de stengel)
Onder: kweek. De aar lijkt op die van Engels raaigras, maar heeft een andere stand
Frans raaigras (minder lekker voor vee dan Engels raaigras)

Frans raaigras (minder lekker voor vee dan Engels raaigras)

Wollig zorggras
Kropaar
We hebben eerst een touw gespannen van 30 meter, met om de 30 cm een markeerpunt. Daar gingen we op zoek naar de dichtstbijzijnde plant die we konden identificeren. Best ‘spannend’, zo vlak langs de schrikdraad…
Duizendblad
Pluimgras (niet de officiële naam)
Paardebloem-achtige
Hondsdraf (goed tegen pijn van brandnetel)
Wilde braam (de vruchtjes zijn heerlijk als ze rijp (donkerblauw) zijn
Paardenbloem
Geel bloempje (we wisten de echte naam niet)
Boterbloem

Het is leuk om zelf ook zo’n echte transectmeting uit te voeren. Je kunt het elk jaar herhalen en kijken wat er verandert. Ook kun je op deze manier verschillende grasvelden met elkaar vergelijken. Veel plezier!