Natuurinclusief boeren

Provincie Noord Brabant gaat voor 30 miljoen euro aan landbouwgrond aankopen en verpachten aan boeren om natuurinclusieve bedrijfsvoering te stimuleren. Hierdoor kan meer grond in gebruik worden genomen als soortenrijk grasland. (Bron: Bionieuws, februari 2020.) Daar zien we een mooie overlap met het doel van onze stichting! Goede initiatieven uit alle hoeken.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply