Bloemenrand in de planning

De plannen worden concreet: we gaan in het voorjaar van 2021 beginnen met het aanleggen van een bloemenrand aan de buitenzijde van het weiland. Er komen wilde bloemen, die op hun beurt weer insecten aantrekken. Op de insecten komen insecteneters zoals vogels af, en ook de zaden zijn aantrekkelijk voor vogels en allerlei andere dieren. Voor we de bloemen inzaaien, gaan we de grond zo bewerken dat er een laag boven komt te liggen met weinig stikstof, fosfaat en nitraat. Voor boeren voelt dat tegennatuurlijk: waar planten groeien zijn immers voedingsstoffen nodig. Dit klopt, maar de snelgroeiende soorten (gras, brandnetels) overwoekeren dan al snel de traag groeiende planten. Om meer kruiden te krijgen, is het belangrijk dat de snelle groeiers minder kans maken. Er is dan niet langer voornamelijk lichtconcurrentie (waarbij de snelle groeiers in het voordeel zijn), maar vooral ook concurrentie om voedingsstoffen (waarbij meer biodiversiteit optreedt). We houden jullie op de hoogte!

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply