Aankoop nieuwe grond!

Alweer een nieuwe stap: we gaan uitbreiden! Door de aankoop van ruim 2 hectare weidegrond kunnen we weer een nieuwe stap maken. We gaan de nieuwe grond op een vergelijkbare manier verrijken met landschapselementen die de biodiversiteit ten goede komen.

Het valt niet mee om blijvend meer bloemen te krijgen vanwege het oprukkende gras, en ook de aangeplante struiken hebben soms een flinke concurrent aan de oprukkende bramenstruiken. Zowel gras als bramen doen het goed op stikstofrijke grond. Als we niks doen, zullen het gras en de bramen gaan domineren. Af en toe maaien en snoeien is voorlopig dus nog wel even nodig.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply