Groene Pluim

We hebben de laatste maand verdrietig en goed nieuws gekregen. Het verdrietige nieuws was dat het paardje Indira, dat al sinds jaar en dag in onze wei graasde, is overleden op de respectabele leeftijd van 32 jaar. Gelukkig heeft ze een mooi leven gehad.

Het goede nieuws is dat we een prijs hebben ontvangen van de burgemeester van Halderberge, voor ons initiatief om aandacht te vragen voor een alternatieve manier om weilanden in te richten in het Bremswegje in Oud Gastel. De prijs was een Groene Pluim en een geldbedrag van 250 euro. Bedankt!

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply